Lekcje w Zawadzie

W Zabytkowej Stacji Wodociągowej Zawada w Karchowicach, 29 października 2013r., odbyła się lekcja muzealna promująca Szlak Zabytków Techniki z ramienia Urzędu Marszałkowskiego koordynatorem była Pani Aleksandra Iwan. W lekcji pokazowej uczestniczyła młodzież licealna z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Realizowanym tematem zajęć było „ Znaczenie wody w przyrodzie”. Młodzież miała możliwość zapoznać się z krótką charakterystyką obiektu, procesem wydobycia wody oraz samodzielnym wykonaniem ćwiczeń i zapisaniu wyników w Kartach ucznia. Zadania polegały na określeniu na następujących parametrów wody:

  1. Badanie zawartości chloru w wodzie
  2. Badanie odczynu pH wody
  3. Badanie mętności
  4. Podsumowanie tematu i dyskusja zakończyły lekcję muzealną.

Filmik promujący można z zobaczyć na stronie: WWW.youtube.com/watch?v=WusMOHnh9_s

Lekcja pokazowa była próbą zachęcenia młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz nauczycieli do organizowania tego rodzaju zajęć na terenie Naszej Stacji Zabytkowej. Jest to okazja nie tylko do zwiedzania ale również do uczestnictwa w ciekawych ćwiczeniach dotyczących oznaczania jakości wody. Wiedzę teoretyczną zdobytą w szkole, uczniowie mogą wykorzystać w praktyce posługując się przyrządami służącymi do badania wody w laboratoriach. Zapoznanie się ze specyfiką pracy w wodociągach i bezpośredni kontakt z analizą wody, pozwala młodzieży w znacznym stopniu zrozumieć tematykę.

Zapraszamy do udziału w Lekcjach muzealnych prowadzonych w Zabytkowej Stacji Wodociągowej Zawada w Karchowicach.

Dla zainteresowanych materiały do pobrania na stronie:
WWW.zabytkitechniki.pl

Dodatkowe informacje