Terazniejszość

Współcześnie Stacja Uzdatniania Wody „Zawada", choć od 1991 roku wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego, nadal dostarcza doskonałą wodę okolicznym miastom i wsiom, wydobywając ją i z dawnych (pochodzących z przełomu XIX i XX w.), i z nowych studni głębinowych. Wydajne, nowoczesne pompy, napędzane silnikami elektrycznymi sterowanymi elektronicznie, umieszczone są między nieczynnymi już, parowymi agregatami.

 

Nad jakością wody czuwa laboratorium wyposażone m.in. w sprzęt, pozwalający na ciągły monitoring jej głównych parametrów. Warto dodać, że woda z „Zawady" nie jest i nigdy nie była uzdatniana. Zgodnie z wymogami, przed wtłoczeniem jej do rurociągów, poddana jest tylko dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodowego.

 

Aby wszystkim ciekawym umożliwić zapoznanie się z wytworami dawnej techniki, od roku 2004 część obiektów stacji udostępniona została do zwiedzania. Dodatkową atrakcją jest okazja do porównania starych, parowych urządzeń, wykonanych z niebywałym pietyzmem, starannością, można nawet powiedzieć - artyzmem, z wytworami czasów współczesnych .

 

Dodatkowe informacje